Vodoměry přes internet

Jak “vidět” na číselník vodoměru ať budete kdekoliv?

Vodoměry z principu negenerují takové množství měřených veličin jako elektroměry. Velmi často to bývá pouze jedna – spotřeba vody. Impulsní výstup vodoměru je tak kapacitně zcela dostačující. Datový výstup u vodoměrů nalezneme jen velmi sporadicky. Takové vodoměry jsou určeny zejména pro speciální aplikace v průmyslu, proto se jimi dnes nebudeme zabývat. Jak tedy “dostat” váš vodoměr na internet a třeba rovnou na displej vašeho mobilu?

Impulsní vodoměry

Impulsní výstup není u vodoměrů taková samozřejmost jako u elektroměrů. Je zde mnohem větší pravděpodobnost, že váš již instalovaný vodoměr impulsní výstup nemá nebo že ho ani nebude možné dovybavit modulem, který impulsní výstup “udělá”. Pokud máte jeden z vhodných typů vodoměrů, řešení naleznete například v modulu PU1-WH1 pro vodoměry Enbra ER-AM, v modulu PU1-WH2 pro vodoměry B-Meters GMDM-I nebo v modulu PU1-WH3 pro vodoměry B-Meters WDE-K50. V opačném případě se zkuste obrátit na dodavatele vašeho vodoměru, zda-li vhodný impulsní modul nenabízí.

Čím měřit?

Pokud váš stávající vodoměr impulsní výstup nemá nebo ho není možné osadit impulsním modulem, je nutné se zamyslet nad výměnou vodoměru za typ s impulsním výstupem nebo nad instalací dalšího (podružného) impulsního vodoměru. V následující tabulce naleznete výčet všech běžně dostupných impulsních vodoměrů a jejich porovnání.

VODOMĚRY s impulsním výstupem
Typová velikost Vnější průměr potrubí Voda Bytové Domovní / průmyslové
Relé Tranzistor Relé Tranzistor
1/2″
26,4 mm studená
0,3 l/imp 0,029 l/imp
0,2 l/imp
1 l/imp
10 l/imp
nevyrábí se 1 l/imp
10 l/imp
teplá 0,3 l/imp 0,029 l/imp
0,2 l/imp
1 l/imp
10 l/imp
1 l/imp
10 l/imp
3/4″
33,2 mm studená
0,3 l/imp 0,029 l/imp
0,2 l/imp
1 l/imp
10 l/imp
10 l/imp 1 l/imp
10 l/imp
teplá 0,3 l/imp 0,029 l/imp
0,2 l/imp
1 l/imp
10 l/imp
nevyrábí se 1 l/imp
10 l/imp
1″ 41,9 mm studená
nevyrábí se 10 l/imp 1 l/imp
10 l/imp
teplá nevyrábí se 1 l/imp
10 l/imp
5/4″

 

47,8 mm

 

studená 10 l/imp 1 l/imp
10 l/imp
teplá nevyrábí se 1 l/imp
10 l/imp
6/4″ 59,6 mm studená
10 l/imp 1 l/imp
10 l/imp
2″ 75,2 mm 10 l/imp 1 l/imp
10 l/imp
příruba D100/60 připravuje se
1 l/imp
10 l/imp
5/2″ příruba D188/122 nevyrábí se 10 l/imp
100 l/imp
3″ příruba D200/132 nevyrábí se 10 l/imp
100 l/imp
Konverze impulsů na data

Pro potřeby přenosu výstupu impulsních vodoměrů na lokální síť nebo internet (cloud server) je potřeba provést konverzi impulsního formátu na standardní datový formát. K tomu slouží integrační moduly v tabulce níže. V nabídce je aktuálně 7 typů těchto modulů, které se liší zejména počtem připojených impulsních vodoměrů. Připojením impulsního vodoměru k intergačnímu modulu získáme datový výstup.

Inegrační moduly pro impulsní vodoměry
Název integračního modulu Počet impulsních vodoměrů Počet pozic v rozvaděči
SC5-IG1 1 0
SB5-IG1 3 0
SD5-IG1 1 1
SE5-IG1 3 2
SE5-IG2 5 3
SE5-IG3
8 3
SF5-IG1 11 4
SF5-IG2 6 4
Z vodoměru na internet

Impulsní vodoměry připojené do integračního modulu můžeme připojit přímo k přenosové bráně NT3-AB4 nebo NT3-DN4. Ta nám umožní “dostat” data vodoměru na lokální síť (každá brána má svůj vlastní webserver / webové stránky) nebo na cloud server v internetu, který umožňuje přístupovat k datům z celého světa protřednictvím jakéhokoliv zařízení s webovým prohlížečem – telefon, tablet, počítač atd. Druhou možnost využívá v současnosti 99% uživatelů.

Je libo WiFi nebo GSM?

Pokud je potřeba rozšířit přenosovou bránu o WiFI komunikaci, je možné připojit modul WR802N. Podobně pokud v místě měření není k dispozici žádné internetové připojení, je možné k bráně připojit 3G/4G router MR3020 a modem E3372h se sim kartu operátora.

Přehled

  • Potrubí: 1/2" až 3"
  • Rozlišení: od 0,029l/imp
  • Průtok: až 125 tisíc l/h
  • Konektivita: Ethernet, WiFi, GSM