Elektroměry přes internet

Jak “vidět” na displej elektroměru ať budete kdekoliv?

Elektroměry z pohledu vnější komunikace rozdělujeme na dva základní typy. Elektroměry s impulsním výstupem a elektroměry s datovým výstupem. Dále si povíme co udělat pro to, abychom váš elektroměr “dostali” na internet a na displej vašeho mobilu.

Impulsní elektroměry

Impulsní elektroměry obvykle umožňují přenášet jen jednu veličinu, kterou je celková spotřeba energie. Na druhou stranu jsou dnes tímto typem výstupu vybaveny téměř všechny elektroměry. V opačném případě si lze obvykle pomoci impulsním modulem (např. PU1-EH1), který impulsní výstup “vyrobí” z impulsní LED. A tuto LED mají většinou i velmi staré typy elektroměrů.

Datové elektroměry

Datové elektroměry umí z principu přenášet více typů měřených veličin a tak obvykle poskytují i hodnoty spotřeby energie na jednotlivých fázích a hlavně také i “aktuální” hodnoty výkonu (příkonu) spotřebičů celkově i s rozlišením na jednotlivé fáze. V nabídce jsou však i takové datové elektroměry (např. SE1-PM5), které nabízejí kompletní spektrum měřených veličin jako je účiník, fázový posun nebo rozlišení směru energie na spotřebovanou a vyrobenou.

Čím měřit?

V prvním kroku je tedy nutné promyslet, co všechno chci měřit. Zda-li bych chtěl využít svůj stávající elektroměr nebo ho chci vyměnit za vhodnější, případně přidat další (podružný) elektroměr. V následující tabulce naleznete výčet všech běžně dostupných impulsních a datových elektroměrů a jejich porovnání.

Přehled vlastností základních typů ELEKTROMĚRŮ
Elektroměr Počet tarifů Max. jistič Měřené veličiny Výstup
Fázová energie
3-fázová energie Fázový příkon 3-fázový příkon Další veličiny
Impulsní
Datový
DDS-1Y-M
1 45 A X
X
DDS-1Y-L
1 45 A X X
SD1-PM1
1 16 A X X
X
SD1-PM2
1 32 A X X
X
SD1-PM3
1 50 A X X X
SD1-PM4
2 50 A X
X X
DTS-353-M
1 100 A X
X
DTS-353-L 1 100 A X X
DTS-353-2M 2 100 A X X
DTS-353-2L 2 100 A X
X
SE1-PM1 1 50 A X
X
X
X
X
SE1-PM2 2 50 A X
X
X
X X
SE1-PM3 1 1500 A X
X
X
X X
SE1-PM4 2 1500 A X
X
X
X X
SE1-PM5 1 1500 A X
X
X
X X
X

Konverze impulsů na data

Pro potřeby přenosu výstupu impulsních elektroměrů na lokální síť nebo internet (cloud server) je potřeba provést konverzi impulsního formátu na standardní datový formát. K tomu slouží integrační moduly v tabulce níže. V nabídce je aktuálně 7 typů těchto modulů, které se liší zejména počtem připojených impulsních elektroměrů. Připojením impulsního elektroměru k intergačnímu modulu získáme datový výstup přesně takový, jaký je u datových elektroměrů již přímo z výroby.

Inegrační moduly pro impulsní elektroměry
Název integračního modulu Počet impulsních elektroměrů
Počet pozic v rozvaděči
1-tarifní 2-tarifní
SC5-IG1
1 0 0
SB5-IG1
1 2 0
SD5-IG1
0 1 1
SE5-IG1
1 2 2
SE5-IG2
2 3 3
SE5-IG3
8 0 3
SF5-IG1
11 0 4
SF5-IG2
1 5 4
Z elektroměru na internet

Datové elektroměry nebo impulsní elektroměry připojené do integračního modulu můžeme připojit přímo k přenosové bráně NT3-AB4 nebo NT3-DN4. Ta nám umožní “dostat” data elektroměru na lokální síť (každá brána má svůj vlastní webserver / webové stránky) nebo na cloud server v internetu, který umožňuje přístupovat k datům z celého světa protřednictvím jakéhokoliv zařízení s webovým prohlížečem – telefon, tablet, počítač atd. Druhou možnost využívá v současnosti 99% uživatelů.

Je libo WiFi nebo GSM?

Pokud je potřeba rozšířit přenosovou bránu o WiFI komunikaci, je možné připojit modul WR802N. Podobně pokud v místě měření není k dispozici žádné internetové připojení, je možné k bráně připojit 3G/4G router MR3020 a modem E3372h se sim kartu operátora.

Přehled

  • Jistič: až 1500 A
  • Fáze: 1 nebo 3
  • Sazby: 1 nebo 2
  • Měřená energie: celková, fázová
  • Měřený příkon: celkový, fázový
  • Konektivita: Ethernet, WiFi, GSM