Plynoměry přes internet

Jak “vidět” na číselník plynoměru ať budete kdekoliv?

Plynoměry jsou na tom podobně jako vodoměry. Velmi často je jedinou měřenou veličinou spotřeba nebo-li protečné (odebrané) množství plynu. Impulsní výstup je proto kapacitně zcela dostačujícím komunikačním kanálem. Opět je tedy na místě se ptát – jak “dostat” váš plynoměr na internet a na displej vašeho mobilu?

Impulsní plynoměry

Impulsní výstup u plynoměrů je obecně ještě méně k vidění než u vodoměrů a téměř nikdy není přímo jejich součástí. Velmi pravděpodobně budete nuceni váš plynoměr doplnit impulsním modulem. Pokud máte novější typ plynoměru s označením BK-Gx, kde “x” určuje nominální průtok plynu, je možné použít impulsní modul PU1-GS1 pro 2 štěrbinový slot nebo PU1-GS2 pro 1 štěrbinový slot. V opačném případě se zkuste obrátit na dodavatele vašeho plynoměru, zda-li vhodný impulsní modul nenabízí.

Čím měřit?

Pokud váš stávající plynoměr není možné osadit impulsním modulem, je nutné se zamyslet nad výměnou plynoměru za typ umožňující vložit impulsní modul nebo nad instalací dalšího (podružného) impulsního plynoměru. V následující tabulce naleznete výčet všech běžně dostupných impulsních plynoměrů a jejich porovnání.

Plynoměry s impulsním výstupem
Název plynoměru Max. průtok [m3/h]
Rozteč vývodů Impulsní poměr [l/imp]
BK-G4 V1.2
6
100 10
BK-G4 V2.0 6 250 10
BK-G6 V2.0 10 250 10
BK-G10 16 280 100
BK-G16 25 280 100
BK-G25 40 335 100
Konverze impulsů na data

Pro potřeby přenosu výstupu impulsních plynoměrů na lokální síť nebo internet (cloud server) je potřeba provést konverzi impulsního formátu na standardní datový formát. K tomu slouží integrační moduly v tabulce níže. V nabídce je aktuálně 7 typů těchto modulů, které se liší zejména počtem připojených impulsních plynoměrů. Připojením impulsního plynoměru k intergačnímu modulu získáme datový výstup.

Inegrační moduly pro impulsní plynoměry
Název integračního modulu Počet impulsních plynoměrů Počet pozic v rozvaděči
SC5-IG1 1 0
SB5-IG1 3 0
SD5-IG1 1 1
SE5-IG1 3 2
SE5-IG2 5 3
SE5-IG3
8 3
SF5-IG1 11 4
SF5-IG2 6 4
Z plynoměru na internet

Impulsní plynoměry připojené do integračního modulu můžeme připojit přímo k přenosové bráně NT3-AB4 nebo NT3-DN4. Ta nám umožní “dostat” data plynoměru na lokální síť (každá brána má svůj vlastní webserver / webové stránky) nebo na cloud server v internetu, který umožňuje přístupovat k datům z celého světa protřednictvím jakéhokoliv zařízení s webovým prohlížečem – telefon, tablet, počítač atd. Druhou možnost využívá v současnosti 99% uživatelů.

Je libo WiFi nebo GSM?

Pokud je potřeba rozšířit přenosovou bránu o WiFI komunikaci, je možné připojit modul WR802N. Podobně pokud v místě měření není k dispozici žádné internetové připojení, je možné k bráně připojit 3G/4G router MR3020 a modem E3372h se sim kartu operátora.

Přehled

  • Potrubí: 1" až 2"
  • Rozlišení: od 10l/imp
  • Průtok: až 40 tisíc l/h
  • Konektivita: Ethernet, WiFi, GSM